Kopiowanie MBR…

Taki mały tip. Chcemy skopiować MBR z jednego dysku na drugi (o innej tablicy partycji)

Kopiowanie MBR do pliku (tylko pomiedzy identycznymi dyskami!)

#dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=1

Skopiuje to 512 bajtów z dysku sda na sdb, ale zadziala tylko przy identycznych tablicach partycji…

Aby skopiować między różnymi:

Kopiowanie do pliku:

# dd if=/dev/sda of=/tmp/mbrsda.bak bs=512 count=1

Odzyskiwanie na inny dysk:

# dd if=/tmp/mbrsda.bak of=/dev/sdb bs=446 count=1

W ten sposób zachowamy schemat partycjonowania .