Wersje Systemu operacyjnego z AD

Taki oto mały one linear w PowerShell do tworzenia listy Komputerów z wersja systemu operacyjnego

Get-ADComputer -Filter * -Property * | Select-Object Name,OperatingSystem,OperatingSystemServicePack,OperatingSystemVersion | Export-CSV ComputersAndOS.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8