Sprawdzanie zajętego miejsca w Exchange

Taki mały oneliner w Powershellu na sprawdzanie zajętego miejsca w bazie Microsoft Exchange 2010:

Get-MailboxDatabase PL* -Status |SELECT name, databasesize, AvailableNewMailboxSpace, @{Name='Use
d';expression={$_.DatabaseSize.ToBytes()- $_.AvailableNewMailboxSpace.ToBytes()}}|sort-Object 'Used'