Remote Desktop i kopiowanie plików

Krótki skrypcik który sprawi, że schowek Windows będzie pozwalał na kopiowanie plików pomiędzy sesją RDP a hostem.

REM Needed only for windows XP - this enables services needed
REM to copy and paste files between RDP sessions
sc config "NetDDEdsdm" start= auto
sc start "NetDDEdsdm"
sc config "NetDDE" start= auto
sc start "NetDDE"
sc config "ClipSrv" start= auto
sc start "ClipSrv"