Zadanie 2013-06-29-02

Napisz program ‘SAPER’, który podaje saperowi drogę wyjścia z labiryntu

Wejście:
Wiersz 1: rozmiar pola minowego (X)
Wiersz 2: rozmiar pola minowego (Y)
Wiersz 3: ilość min
Kolejne wiersze : współrzędne X, Y min na mapie
Wiersz n: współrzędne X, Y gdzie stoi saper
Wiersz n+1: współrzędne X, Y gdzie ma dojść saper

Wyjście:
Rysunek mapy z zaznaczonymi minami. Aktualną pozycja sapera i wyjściem.
Instrukcje (LEWO, PRAWO, DOL, GORA) dla sapera.