Zadanie 2013-09-21-01

Treść zadania

Napisz program, który wczyta tablice liczb całkowitych, a następnie wypisze minimum i maksimum oraz wszystkie liczby całkowite pomiędzy minimum, a maksimum niewystępujące we wczytanej tablicy.