Zadanie 2013-10-12-02

Teleportery II.

W Bajtocji wszystkie teleportery oznaczone sa liczbami naturalnymi od 1 do n. Każdy teleporter może przenieść osobę tylko w jedno miejsce, do innego teleportera. Miejsce docelowe oznaczone są numerem docelowego teleportera. Napisz program, który pomoże znaleźć drogę pomiędzy dwoma danymi teleportami.

Dane wejściowe:
– liczba teleportów (x)
x wierszy w których zapisano kolejno miejsca docelowe dokąd teleportuja teleportery
– numer teleportera źródłowego (in)
– numer teleportera docelowego (out)

Dane wyjściowe:
– trasa jaką należy pokonać – ciąg liczb od numer teleportera źródłowego (in) do numer teleportera docelowego (out), lub napis “BRAK TRASY” jeśli trasa nie istnieje