Zadanie 2013-10-12-04

Napisz program, który wczyta tablice liczb całkowitych, a następnie wypisze minimum i maksimum oraz wszystkie parzyste liczby całkowite pomiędzy minimum, a maksimum niewystępujące we wczytanej tablicy. W programie wolno używać tylko tablic dynamicznych.